Webbtjänsten Hyrrä

Hyrrä är en webbtjänst för e-ansökan om landsbygdsstöd. Nu kan du lämna in förhandsanmälningar om rådgivning i Hyrrä. Efter att förhandsanmälan har gjorts kan rådgivaren påbörja rådgivningen.

Vipu – en elektronisk ärendetjänst för jordbrukare

Vipu är en elektronisk ärendetjänst för jordbrukare. I Viputjänsten kan jordbrukarna fylla i och lämna in en e-ansökan om stöd och granska den egna gårdens stödansökningsuppgifter och kartbilder. Jordbrukarna kan bläddra i uppgifterna om den egna gården och använda sig av kartfunktionerna också utanför ansökningstiden.

Vipu är ett viktigt verktyg för rådgivare som fyller i stödansökningar. I det här avsnittet har det samlats stödmaterial för rådgivare om hur man använder Vipu.