Syftet med stödformen är att finansiera investeringar och åtgärder som är förenliga med skoltagen.
 
Investeringsstödet enligt skoltlagen främjar levnadsförhållandena och försörjningsmöjligheterna för skolterna och inom skoltområdet. Lagen syftar också till att bevara och främja skoltkulturen.

Läs mer: NTM-centralen/Skoltärenden