Systemet med ersättning för skördeskador upphörde att gälla 31.12.2015. Man kan inte längre söka ersättning från staten för förluster orsakade av ogynnsamma väderförhållanden.