Landsbygdsverket övervakar inte bara åker- och djurstöd utan också startstöd och investeringsstöd för jordbruk samt stöd för energiplaner.

Kontrollerna är en förutsättning för att strukturstöd som EU delfinansierar och nationella strukturstöd ska betalas. Medlemsländerna får stöd från Europeiska unionen bara i det fall att kontrollerna har utförts som de ska. En del av det stöd som beviljas sökandena finansieras nationellt. Också det ska vara föremål för tillsyn, sägs det i lagstiftningen.