Till jordbrukarna betalas utgående från ansökningar olika stöd som EU finansierar helt och hållet (dvs. direktstöd), stöd som EU delfinansierar och nationellt finansierade stöd. 

Till jordbrukarna betalas utgående från ansökningar bl.a. stöd som EU finansierar helt och hållet (dvs. direktstöd). De är följande:

 • Grundstöd
 • Förgröningsstöd
 • Bidrag för jordbruksgrödör
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Får- och getbidrag
 • Bidrag för mjölkkor
 • Bidrag för nötkreatur 

Till jordbrukarna betalas utgående från ansökningar stöd som EU delfinansierar. De är följande:

 • kompensationsbidrag
 • miljöersättning
  • avtal
  • förbindelser
 • ersättning för djurens välbefinnande
 • ersättning för ekologisk produktion 

Till jordbrukarna betalas dessutom utgående från ansökningar nationella djur- och arealbaserade stöd. Till dem hör bl.a. följande:

 • Kompensationsersättningens husdjursförhöjning
 • nordliga hektarstöd
 • växthusstöd
 • nationella husdjursstöd

En mer detaljerad lista över stödtyperna finns i den målinriktade betalningstidtabellen.