Eftersträvad utbildningstidtabell, hösten 2018 

Utbetalningstabellen har blivit uppdaterad 

  • 9.8.2018 utbetalningsprocent av ompesationsersättning, ekologisk produktion och miljöersättning
  • 11.9.2018 första utbetalningsdagar för transportstöd för socker och stöd som ersätter förlorad höstsådd
  • 21.9.2018 första utbetalningsdagar för kompesationsersättning och ekologisk produktion
  • 5.10.2018 första utbetalningsdag för växthusstöd
  • 18.10.2018 första utbetalningsdagar för stöd per djur för renhushållning och stöd för biodling
  • 30.10.2018 första utbetalningsdagar för miljoersättning och lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp
  • 14.11.2018 första utbetalningsdagar för ersättning för djurens välbefinnande, kompesationsersättning och nationella åkerstöd
  • 11.12.2018 första utbetalningsdagar för grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, EU-bidrag för nötkreatur, Eu-bidrag för mjölkkor och tilläggsstöd.
 
Månad
​Namn Tilläggsinformation,
t.ex. utbelningsprocent
September ​Transportstöd för socker ​- 100 %
- första utbetalningsdag 13.9.2018
​September ​Stöd som ersätter förlorad höstsådd
​- 100 %
- första utbetalningsdag 13.9.2018
Oktober
​​Kompesationsersättning
- husdjurshöjning utbetalas i år 2019
​- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 5.10.2018
Oktober ​ ​Ekologisk produktion
- husdjurshöjining utbetalas i år 2019
​- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 5.10.2018
Oktober ​Växthusstöd ​- restbelopp, cirka 40 %
- första utbetalningsdag 5.10.2018
Oktober
​Stöd per djur för renhushållning
​- 100 %
- första utbetalningsdag 11.10.2018
Oktober
​Stöd för biodling
​- 100 %
- första utbetalningsdag 11.10.2018
​November Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp
​- 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2018
November
​Miljöersättning: miljöförbindelse ​- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 15.11.2018
November​ ​Miljöersättning: miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av våtmark
- skötsel av jordbrukanaturens mångfald och av landskapet
- åker av tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantaser
​- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 15.11.2018

November​ ​​Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket
(1995–1999 och 2007–2013)
​- 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2018
​November ​Avtal om upprätthållande av ursprungväxter
​- 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2018
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande
Svin- och fjäderfägårdarna
-    cirka 50 %
Nöt-, får- och getgårdarna
-   1.1–30.6
- första utbetalningsdag 22.11.2018

 
     
​November ​ ​Kompesationsersättning
- husdjursförhöjning utbetalas i år 2019

​- restbelopp, cirka 15 %
- första utbetalningsdag 29.11.2018
​November Nationella åkerstöd                                     
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga odlare
- stöd för sockerbeta

- 100 %
- första utbetalningsdag 29.11.2018
December​​ Grundstöd ​​- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 13.12.2018
December​​
​​Förgröningsstöd ​​- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 13.12.2018
December​​
​Stöd till unga jordbrukare (EU)
​​- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 13.12.2018
December​​
​Bidrag för jordbruksgrödor ​​- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 13.12.2018
December​​ ​​EU-bidrag för nötkreatur - 1.1–15.9, cirka 85 %
- första utbetalningsdag 13.12.2018
December​​
​​EU-bidrag för mjölkkor
​​- 1.1–15.9, cirka 85 %
- första utbetalningsdag 13.12.2018
​December Tilläggsstöd till nationella husdjursstöd, frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion samt produktionsstöd för mjölk ​- första utbetalningsdag 13.12.2018
 
 
Senast uppdaterad 11.12.2018