Eftersträvad utbildningstidtabell, hösten 2017

Utbetalningstabellen har blivit uppdaterad 

  • 5.9.2017 utbetalningsprocent av ompesationsersättning, ekologisk produktion och miljöersättning

  • 12.9.2017 första utbetalningsdagar för extraordinänt anpassningstöd till mjölkproducenter och transportstöd för socker.

  • 3.10.2017 första utbetalningsdagar för kompesationsersättning, ekologisk produktion och växthusstöd

  • 13.10.2017 första utbetalningdagar för stöd per djur för renhushållning och stöd för biodling

  • 7.11.2017 första utbetalningsdag för miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande, kompesationsersättning, nationella åkerstöd och lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

  • 1.12.2017 första utbetalningsdag för EU:s direktstöd och nötdjursbidrag.

 
Månad ​Namn Tilläggsinformation,
t.ex. utbelningsprocent
September ​Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter
​​- 100 %
- första utbetalningsdag 14.9.2017
September ​Transportstöd för socker
​- 100 %
- första utbetalningsdag 14.9.2017
Oktober
​Kompesationsersättning
- husdjurshöjning utbetalas i år 2018
​- förskott
- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 5.10.2017
​Oktober ​Ekologisk produktion
- husdjurshöjining utbetalas i år 2018
​- förskott
- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 5.10.2017
Oktober​ ​Växthusstöd ​- restbelopp
- cirka 40 %
- första utbetalningsdag 5.10.2017
Oktober
​Stöd per djur för renhushållning

​- 100 %
- första utbetalningsdag 12.10.2017
Oktober
​Stöd för biodling
​- 100 %
- första utbetalningsdag 12.10.2017
​November Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp ​- 100 %
- första utbetalningsdag 9.11.2017
November
​Miljöersättning: miljöförbindelse ​- förskott
- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 16.11.2017
November​ ​Miljöersättning: miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av våtmark
- skötsel av jordbrukanaturens mångfald och av landskapet
- åker av tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantaser
​- förskott
- cirka 85 %
- första utbetalningsdag 16.11.2017

November
​Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket
(1995–1999 och 2007–2013)
​- 100 %
- första utbetalningsdag 16.11.2017

​November ​Avtal om upprätthållande av ursprungväxter
​- 100 %
- första utbetalningsdag 16.11.2017
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande
- 1.1–30.6
​- förskott
- cirka 50 %
- första utbetalningsdag 23.11.2017
 
November Kompesationsersättning
- husdjursförhöjning utbetalas i år 2018
- restbelopp
- cirka 15 %
- första utbetalningsdag 23.11.2017
​November Nationella åkerstöd                                     
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga odlare
- stöd för sockerbeta
​- 100 %
- första utbetalningsdag 23.11.2017
December​​ Grundstöd - förskott
- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 14.12
December
​Förgröningsstöd ​​- förskott
- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 14.12
December
​Stöd till unga jordbrukare (EU)
​​- förskott
- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 14.12
December
​Bidrag för jordbruksgrödor
​​- förskott
- cirka 95 %
- första utbetalningsdag 14.12
​December ​EU-bidrag för nötkreatur
- 1.1–15.9
​- förskott
- cirka 70 %
- första utbetalningsdag 18.12
December
​​EU-bidrag för mjölkkor
- 1.1–15.9
​​- förskott
- cirka 70 %
- första utbetalningsdag 18.12


Senast uppdaterad 1.12.2017