De viktigaste stöden för växtodlings- och husdjursgårdar

 
​Kuukausi Tukityypin nimi​ Lisätietoja​
​Februarimars ​Uppfödning av lantaser
- restbelopp
​- utbetalningsprocent 15 %
Mars–april ​Lagringsstöd för trädgårdsproduktion
​- utbetalningsprocent 100 %
​April ​Växthusstöd
​- förskott
- utbetalningsprocent 60 %
​April ​Nationella husdjursstöd
- nordliga stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- restbeloppet för 2017, utbetalningsprocent 25 %
- förskott för 2018,
utbetalningsprocent 75 %
​April ​Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruknaturens mångfald och av landskapet
- skötsel av våtmark
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
 
Maj
​​Kompesationsersättningens husdjursförhöjning
​- utbetalningsprocent 100 %

Maj ​Ekologisk produktion
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjnings utbetalningsprocen 100 %
Juni
​EU:s djurbidrag
- bidrag för nötkreatur
- bidrag för mjölkkor
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 30 %
- perioden 16.9.–31.12.2017
​Juni ​EU:s får- och getbidrag
- bidrag för tacka
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktningar
​- utbetalningsprocent 100 %​Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd
- restbelopp
​- utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU)
- restbelopp
-
utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor - restbelopp
-
utbetalningsprocent 5 %
Juni ​Ersättning för djurens välbefinnande
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 50 %
​Juni ​Miljöersättning - restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
​Juni ​Miljöavtal (2014–2020)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
 

Nordligt produktionsstöd för mjölk betalar Landsbygdsverket ut månatligen på basis av den föregående månadens mjölkproduktion.