De viktigaste stöden för växtodlings- och husdjursgårdar

Utbetalningstidtabellen har blivit uppdaterad

  • 14.3.2018 första utbetalningsdagar för uppfödning av lantaser 

  • 16.4.2018 första utbetalningsdagar för växthusstöd, nationella husdjursstöd och miljöavtal

  • 15.5.2018 första utbetalningsdagar för kompesationsersättningens husdjursförhöjningen och ekologisk produktion

  • 1.6.2018 första utbetalningsdagar för EU:s djurbidrag, EU:s får- och getbidrag, grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare (EU), bidrag för jordbruksgrödor, ersättning för djurens välbefinnande, miljöersättning och åkrar för tranor, gäss och svanar -miljöavtal. 

​Månad Namn Tilläggsinformation
​Mars ​Uppfödning av lantaser
- restbelopp
​- utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 5.3.2018
Mars ​Lagringsstöd för trädgårdsproduktion
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 22.3.2018
​April ​Växthusstöd
​- förskott
- utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 19.4.2018
​April ​Nationella husdjursstöd
- nordliga stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- restbeloppet för 2017, utbetalningsprocent 25 %
- förskott för 2018,
utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 26.4.2018

​April ​Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruknaturens mångfald och av landskapet
- skötsel av våtmark
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 26.4.2018
 
Maj
​​Kompesationsersättningens husdjursförhöjning
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 15.5.2018

Maj ​Ekologisk produktion
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjnings utbetalningsprocen 100 %
- första utbetalningsdag 15.5.2018
Juni
​EU:s djurbidrag
- bidrag för nötkreatur
- bidrag för mjölkkor
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 30 %
- perioden 16.9.–31.12.2017
- första utbetalningsdag 14.6.2018

​Juni ​EU:s får- och getbidrag
- bidrag för tacka
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktningar
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.6.2018​Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd
- restbelopp
​- utbetalningsprocent 5 % 
- första utbetalningsdag 14.6.2018
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU)
- restbelopp
-
utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 14.6.2018

​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor - restbelopp
-
utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 14.6.2018

Juni ​Ersättning för djurens välbefinnande
​- restbelopp
- utbetalningsprocent 50 %
- första utbetalningsdag 14.6.2018
​Juni ​Miljöersättning - restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 20.6.2018
​Juni ​Miljöavtal (2014–2020)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- restbelopp
- utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 20.6.2018
 

Nordligt produktionsstöd för mjölk betalar Landsbygdsverket ut månatligen på basis av den föregående månadens mjölkproduktion. 

Senast uppdaterad 1.6.2018